• Halvtidsutvärdering
    Halvtidsutvärdering
    Leader Nedre Dalälven 3 har påbörjat sin halvtidsutvärdering. Utvärderaren heter Hanna Wickström och läser sista terminen på Agronomprogrammet med inriktning landsbygdsutveckling på SLU i Uppsala. Utvärderingen är en del av hennes exjobb.  Läs mer
  • Vi vill höra era idéer!
    Vi vill höra era idéer!
    Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas? Läs gärna vår strategi och hör av er till oss om ni tror att er idé skulle kunna bli ett leaderprojekt i Nedre Dalälven! Läs mer

Leader – en metod för lokal utveckling

Leader är en metod för lokal utveckling där olika delar av samhället samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. I ett s.k. trepartnerskap samverkar föreningslivet med näringslivet och den offentliga sektorn, t.ex. kommunen, för att uppnå gemensamma mål. Avsikten med denna arbetsmetod är att skapa mervärden genom att kombinera den privata sektorns effektivitet, den offentliga sektorns ansvar och den ideella sektorns engagemang. Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas. Detta sker genom att organisationer kan ansöka om medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt.

Inspireras av unga!

Inspireras av genomförda ungdomsevenemang! Runt om i området har det genomförts allt från fotbollscuper till en utebio. Det finns fortfarande pengar kvar att söka för unga mellan 13 och 25.

LÄS MER

Medlemskap

Föreningar, företag och organisationer välkomnas att bli medlemmar i föreningen Leader Nedre Dalälven 3.  Välkommen med er ansökan!

LÄS MER

Vi vill höra era idéer

Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas? Hör gärna av er till oss eller skicka in en ansökan om ni tror att er idé skulle kunna bli ett leaderprojekt i Nedre Dalälven!

LÄS MER
Kalendarium
4/10 LAG-möte
6-7/12 LAG-möte


Nyhetsbrev
Januari 2018

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Registrera dig nedan.

Namn

E-post
Lämna följande fält tomt


» Arkiv nyhetsbrev

  » Följ oss på facebook