• Kansliet i Gysinge
    Kansliet i Gysinge
    Leader Nedre Dalälven 3 har sitt kansli i natursköna Gysinge, nästan precis i mitten av leaderområdet. Vill du besöka oss och vara säker på att den du vill träffa är på plats kan det vara bra att ringa först. Alla telefonnummer finns under fliken "kontakt".  Läs mer
  • Vi vill höra era idéer!
    Vi vill höra era idéer!
    Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas? Läs gärna vår strategi och hör av er till oss om ni tror att er idé skulle kunna bli ett leaderprojekt i Nedre Dalälven! Läs mer

Leader – en metod för lokal utveckling

Leader är en metod för lokal utveckling där olika delar av samhället samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. I ett s.k. trepartnerskap samverkar föreningslivet med näringslivet och den offentliga sektorn, t.ex. kommunen, för att uppnå gemensamma mål. Avsikten med denna arbetsmetod är att skapa mervärden genom att kombinera den privata sektorns effektivitet, den offentliga sektorns ansvar och den ideella sektorns engagemang. Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas. Detta sker genom att organisationer kan ansöka om medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt.

Sök paraplyprojekt!

Här finns möjlighet att söka upp till
30 000 kr med förenklat ansökningsförfarande. Våra nuvarande projekt är  "Småortsutveckling 2.0", "Lokal mat", "Klimat och miljö" och "Idrott, hälsa och livskvalitet".

LÄS MER

Projekt för unga

Är du mellan 13-25 år och har en idé? Hos oss finns det möjlighet för ungdomsgrupper att söka stöd för att driva mindre projekt. Hör av er till vår ungdomscoach Malva!

LÄS MER

Strategi 2023-2027

Nu är strategin för nästkommande programperiod inlämnad till Jordbruksverket för beslut om godkännande och prioritering. Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i processen!

LÄS MER
Kalendarium


9/3           LAG-möte
23/3         Årsstämma
30/5         LAG-möte
11/10       LAG-möte
29-30/11  LAG-möte

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skicka ditt namn och e-postadress till info@nedredalalven.se

» Arkiv nyhetsbrev

  » Följ oss på facebook