Driva Projekt

Ansökan om utbetalning
På Jordbruksverkets hemsida finns information om hur man redovisar rätt vid ansökan om utbetalning.
Länk till Jordbruksverkets hemsida - ansökan om utbetalning

Handbok
Jordbruksverket har också tagit fram en handbok, tänkt som ett stöd till er som driver projekt inom lokalt ledd utveckling. Det är en sammanfattning av den information ni behöver och innehåller bland annat anvisningar för ansökan om utbetalning.

   Handbok för projekt inom lokalt ledd utveckling version 2017-03-17

Redovisning av idella resurser
De blanketter som ska användas för redovisning av ideell tid i projektet finner ni till höger. Observera att olika blanketter gäller beroende på vilken fond som finansierar projektet. Den ideella arbetstiden ska redovisas direkt till leaderkontoret.

Anmäl kontonummer
För att kunna få stöd utbetalt måste ert kontonummer vara anmält till Jordbruksverket.

 Blankett för att anmäla kontonummer

Adress och försättsblad för underlag till ansökan om utbetalning
I samband med att ni gör en ansökan om delutbetalning eller slututbetalning ska underlagen skickas med post till Jordbruksverket. Ett speciellt försättsblad ska användas för underlagen. Försättsbladet ska ligga överst i bunten av papper som skickas in.

 Försättsblad för underlag

Adressen ni ska skicka underlaget till, står i ert beslut om stöd. Adressen är ändrad fr.o.m. den 1 januari 2017 och i beslut tagna före det datumet står fel adress angiven.

Den nya adressen är:
Jordbruksverket
Utbetalning av projektstöd LLU och Fisk
FE 47
Box 204
826 25 Söderhamn


Godkännande - publicering av personuppgifter
I samband med att ni gör ansökan om slututbetalning ska blanketten Godkännande - publicering av personuppgifter bifogas ansökan.

  Godkännande - publicering av personuppgifter

Läs mer om användning av logotyper under användning av EU-logotyp och särskilda informationskrav i olika fonder
Blanketter för redovisning av ideell tid. Ska skickas till leaderkontoret.

  Redovisning av ideell tid för leaderprojekt finansierade av landsbygdfonden
  Redovisning av ideell tid för leaderprojekt finansierade av regionalfonden
  Redovisning av ideell tid för leaderprojekt finansierade av socialfonden


Projektdagbok för redovisning av arbetstid i projektet. Ska bifogas ansökan om utbetalning för anställd som arbetar timmar i projektet.

  Projektdagbok i PDF-format
  Projektdagbok i Word-format


Beräkning av timlön. Ska bifogas för anställd som arbetar timmar i projekt vid första ansökan om utbetalning och om bruttolönen ändras under projekttiden.

  Beräkning av timlön


Körjournal för resor med egen bil. Ska bifogas ansökan om utbetalning.

  Körjournal
Sidan uppdaterad 2017-09-22/KA