Av unga för unga

Journalnummer
2022-2131
Projektägare
Leader Nedre Dalälven 3
Projekttid
2022-04-19 - 2024-12-22
Projektstatus
Pågående
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Målgruppen unga vuxna är en prioriterad målgrupp i vår strategi. Metoden att använda mindre projektmedel gör det möjligt att ta tillvara ungas kreativitet, där nya, kanske oerfarna personer får chansen att utveckla, driva och genomföra mindre projekt på olika platser i området. Tack vare en central ungdomscoach som stödjer och lotsar de mindre projekten i dess olika faser, har de unga goda chanser att lyckas, vilket är viktigt för framtiden, både för inblandade personer och Leader som metod för landsbygdsutveckling.
Beviljade stödmedel
400 000 kr
Total omslutning
625 000 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att minst 13 delaktiviteter genomförs av unga för unga.
 
Målet med projektet är att 131 fristående aktiviteter ska ha genomförts vid projektets slut av unga för unga.

Aktiviteterna i projektet 13 okända delaktiviteter och marknadsföring
Kontaktpersoner
Malva Lindblom Åhdal
076-118 39 21
 

Kommuner
Hela området
Sidan uppdaterad 2022-07-08/KA