Banvallen Stjärnsund-Rörshyttan

Journalnummer
2019-774
Projektägare
Permakultur Stjärnsund
Projekttid
2019-02-21 - 2022-05-31
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet anses ha goda möjligheter att genom bred förankring i bygden utveckla samarbeten mellan orterna samt återställa och utveckla kulturvärden och kulturhistoria. Projektet bidrar till ökat friluftsliv och motionsmöjligheter.
Beviljade stödmedel
893 500 kr
Total omslutning
1 422 559 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att öka förutsättningarna för besöksnäringen i området, öka inflyttningen och trivsel i området. 

Målet med projektet är att skapa en gång/ cykelväg mellan Stjärnsund och Rörshyttan samt att längs denna anlägga en handikappanpassad grillplats med vindskydd och utegym för att förbättra möjligheterna till trygg och säker motion och rekreation i de vackra omgivningarna. Projektet skall även bidra till att öka kunskaperna om växtförädling och vilka trädgårdsväxter som är lämpliga lokalt. 

Aktiviteterna i projektet är: projektledning, restaurering av banvall till gång/cykelväg. Anläggning av utegym, anläggning av rastplats, anläggning av mångfaldsstig samt skyltning.
Kontaktpersoner
Rebecka Törnqvist
073-592 13 33
 Fredrik Lundkvist Fridh 
073-828 56 82
Hemsida

Kommuner
Hedemora
Sidan uppdaterad 2021-01-25/KA