Destination Nedre Dalälven

Journalnummer
2017-4755
Projektägare
Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag
Projekttid
2017-11-01 - 2022-09-30
Projektstatus
Avslutat
Fond
Regionalfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Regionalfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet anses ha goda förutsättningar att skapa ökad samverkan mellan aktörer, öka den digitala kompetensen och därigenom öka attraktiviteten hos områdets turismentreprenörer.
Beviljade stödmedel
2 547 041 kr
Total omslutning
3 561 241 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att genom främst digital utveckling stärka attraktiviteten hos Nedre Dalälvsområdet och områdets turistprodukter.

Målet med projektet är ökad samverkan hos turistaktörerna, produktutveckling och ökad kompetens och kunskap om digitala kanaler. Detta skall ske med hjälp av genomförd kompetens- och produktutveckling främst inom digital utveckling, genomförda nätverksträffar, genomförda mindre tematiska träffar, genomförda inspirationsresor, genomförd vägledning för implementering och hantering av säljverktyg för webb och övrigt digitalt, genomförd vägledning marknadsföring, deltagande vid mässor, framtagna onlinebaserade mallar för marknadsföring, en ny webbplats.

Aktiviteterna i projektet är: Kompetens- och produktutveckling främst inom digital utveckling, sex större nätverksträffar, mindre träffar för aktörer inom samma tematiska eller geografiska område, inspirationsresor, vägledning för implementering och hantering av säljverktyg för webb och övrigt digitalt, vägledning kring marknadsföring, deltagande vid mässor med turisminriktning, framtagande av onlinebaserade mallar för marknadsföring, programmering och framtagande av en ny webbplats.
Kontaktpersoner
Henrik Thomke
070-749 70 71
 Johan Hedin
073-500 96 49
Kommuner
Hela området
Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA