Ett Kvarterskooperativ för tryggheten och bättre integrationen

Journalnummer
2018-4592
Projektägare
Mutcho ekonomisk förening
Projekttid
2018-12-20 - 2022-04-29
Projektstatus
Avslutat
Fond
Socialfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Socialfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet har goda förutsättningar att genom bra geografisk spridning, drivna projektledare och viktiga samarbeten skapa ett unikt projekt som kan ge ringar på vattnet. Arbete med integration och kulturutbyten skapar bättre förutsättningar för människor som befinner sig i någon form av utanförskap att komma närmare egenförsörjning.
Använda stödmedel
1 592 775 kr
Total omslutning
2 074 007 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att skapa nya vägar till företagande för nyanlända samt att integrera personer som av olika själ står långt från arbetsmarknaden för att de ska kunna bli anställningsbara. 

Målet med projektet är att genom de olika aktiviteterna ha skapat minst två kooperativ samt tagit fram en modell för hur man kan organisera upp ett sådant arbete. 

Aktiviteterna i projektet är: kontaktskapande med andra organisationer som arbetar lokalt, en utvecklad mångkulturell mötesplats, kulturarrangemang, kompetensutveckling i föreningsliv, ta fram texthäften på olika språk för Bo Trainee konceptet, grundinformation om att starta kooperativ.
Kontaktpersoner
Michel Ntoto​
070- 672 57 38Hemsida

Kommun
Tierp, Älvkarleby och Heby
Sidan uppdaterad 2021-01-22/KA