Föreläsning ... och vägen tillbaka

Sala, Sala kommun
Vem? Love, Lisa och Kevin
När? 11 februari 2020
Kostnad: 27 467 kr

Projektgruppen ville sprida kunskap och ändra förutfattade meningar om livet i fängelser. De ville därför ordna en föreläsning med Annika Östberg på Kungsängsgymnasiet i Sala. Gruppen kom i kontakt med temat genom sina gymnasiearbeten. 

Föreläsningen blev väldigt lyckad. Över 150 personer kom och lyssnade och ställde frågor till Annika. Flera blev rörda till tårar av Annikas berättelse och budskap. Arrangörerna var särskilt glada över att så många kom, både från skolan och från allmänheten.