Framtidens fotbollsförening som landsbygdsutvecklare

Journalnummer
2016-8003
Projektägare
Upplands Fotbollsförbund UFF
Projekttid
2016-08-18 - 2019-08-31
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för prioritering av LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter. Förverkligande av idéer genom handledning, inspiration och samverkan förväntas leda till ett framgångsrikt och långsiktigt arbete för lokal utveckling på ett flertal orter i berörda kommuner.
Använda stödmedel
622 973 kr
Total omslutning
748 812 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att inspirera och mobilisera lokala fotbollsföreningar till lokalt utvecklingsarbete med fotbollen som grund. Skapa samarbeten mellan olika aktörer, såsom föreningar, kommuner och företag. Förstärka och utveckla de lokala idrottsföreningarnas anläggningar. Utveckla ett redan pågående integrationsarbete samt ge de föreningar som inte hittills haft möjlighet till ett aktivt integrations- och mångfaldsarbete, insyn och kunskaper om detta.

Målet med projektet är genomförda informations- och inspirationsmöten med alla lokala fotbollsföreningar i de berörda kommunerna. Dokumentation från samtliga informationsmöten, sammanställning av intresserade föreningarnas idéer och eventuella verksamhetsplaner för ett fortsatt arbete.  

Aktiviteterna i projektet är: Anställning av projektledare som arrangerar informations- och senare planeringsträffar med lokala föreningar i de berörda kommunerna; Sammanställning av idéer och utformning av verksamhetsplaner; Genom projektledaren och SISU (idrottens studieförbund), erbjuda föreningar handledning och stöttning för lokalt utvecklingsarbete.  
 
Kontaktpersoner
Pär Jansson
018-430 60 77
Anders Winberg
018-430 60 71
Kommuner:
Heby, Tierp och Älvkarleby


Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA