Framtidsfabriken

Journalnummer
2017-2788
Projektägare
Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel
Projekttid
2017-06-11 - 2021-05-31
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Hållbara jobb
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Hållbara Jobb. Projektet har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter. Genom aktiviteter för ökad medvetenhet om omställning till hållbar utveckling och nya samverkansformer förväntas den lokala handlingskraften stärkas och bygdens attraktionskraft att öka.
Använda stödmedel
899 186 kr
Total omslutning
1 382 485kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att främja hållbar utveckling genom gränsöverskridande och kunskapsspridande möten och samverkan. Ett utvecklingscentrum ska skapas, fyllas med aktiviteter och öka människors medvetenhet om omställning till hållbar utveckling. Målgruppers behov och önskemål kring vad som behövs för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle ska kartläggas och den praktiska omställningen ska påbörjas. Detta förväntas stärka den lokala handlingskraften och fördjupa delaktigheten i samhällsutvecklingen. Projektet vill genom sitt arbete förebygga utarmningen av den lokala utvecklingen där orten riskerar att bli en ”pendlarort” och motverka utflyttning och försämrad samhällsstruktur. Genom medverkan av Tierps kommuns landsbygdsutvecklare förväntas nya och hållbara samverkansformer mellan kommun, utvecklingsgrupp, invånare och företagare skapas.

Målet med projektet är ett utvecklingscentrum, fyllt av aktiviteter. Utbildade omställningsambassadörer. Kartläggning av målgruppers behov och önskemål kring vad som behövs för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle. 

Aktiviteterna i projektet är: Anställa projektledare; Medverkan av Tierps kommuns landsbygdsutvecklare för att skapa hållbara samverkansformer; Hyra av lokal som fylls med aktiviteter, bl.a. Makerspace, Medborgarcafé, Språkcafé och ”Supersöndag” med marknad, mässa, inspirationsföreläsning och utställning/uppträdande; Omställningsutbildningar. 

Kontaktpersoner
Isabelle Axelsson
073-767 94 19Hemsida

Kommun
Tierp
Sidan uppdaterad 2018-03-29/KA