Från Brunn till Gruva

Journalnummer
2021-4465
Projektägare
Bygdeföreningen Tärnan
Projekttid
2021-12-08 - 2023-03-31
Projektstatus
Prioriterat av LAG
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet syftar till att förbättra och utveckla leden men även att synliggöra den för fler potentiella besökare. Leden har goda möjligheter att stärka övriga besöksmål i området och öka antalet gästnätter hos nya och befintliga värdar. Ambitionen att digitalisera ledens uppmärkning och hitta långsiktig struktur ger projektets resultat goda möjligheter att överleva på lång sikt till gagn för både invånare och besökare.
Beviljade stödmedel
131 478 kr
Total omslutning
184 278 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att anlägga en cykelled mellan Sätra Brunn och Sala Silvergruva.

Målet med projektet är att anlägga en cykelled mellan Sätra Brunn och Sala Silvergruva som ska berika Salas aktivitetsutbud.

Aktiviteterna i projektet är att köpa in skyltar, bygga bänkar, fotografera, skapa hemsida ta fram en tematisk karta över leden
Kontaktpersoner
Viktoria Enmark
072-350 65 54Hemsida
Kommun
Sala
Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA