Gysingelyftet

Journalnummer
2021-4070
Projektägare
Föreningen Vi i Gysinge
Projekttid
2021-05-19 - 2024-10-31
Projektstatus
Prioriterat av LAG
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Med bred förankring och många års samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer, har projektet stora möjligheter att göra Gysinge och dess aktörer mer synliga och attraktiva men även höja kvalitén på upplevelsen för besökare i området.
Använda stödmedel
1 167 232  kr
Total omslutning
2 220 352  kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att göra Gysinge till ett attraktivt besöksmål för alla.
 
Målet med projektet är att få Gysinge att växa som besöksmål genom att göra det mer tillgängligt och attraktivt.

Aktiviteterna i projektet är att köpa in skyltar och göra tydligare skyltning, göra en grafisk profil, upprustning och röjning av vandringsleder, QR-koder, profilprodukter
Kontaktpersoner
Elin Hedberg
070-720 74 47
 

Hemsida
Kommun
Sandviken
Sidan uppdaterad 2022-07-08/KA