Hållnäs framtid

Journalnummer
2018-4728
Projektägare
Hållnäs sockenråd
Projekttid
2018-12-29 - 2022-06-30
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet har goda förutsättningar att, genom starkt lokalt engagemang, kompententa och kunniga projektledare samt äkta underifrånperspektiv, göda den växtkraft som finns i Hållnäs. Projektet är en förutsättning för bygdens framtid och fortsatta utveckling.

Beviljade stödmedel
899 992
Total omslutning
1 440 402 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att skapa attraktionskraft och förutsättningar för barnfamiljer att flytta in, för ungdomar att bo kvar/återvända efter studier och därmed ge en grogrund för en framtida befolkning av fastboende på Hållnäshalvön.

Målet med projektet är att kartlägga intresse och förutsättningar för ett seniorboende, att ha genomfört en lokalekonomisk analys (LEA), att göra en hållbar marknadsföringsplan för Hållnäs, att påbörja aktiv marknadsföring av Hållnäs, att kontinuerligt uppdatera hemsidan hallnas.info med relevant information för boende och besökande, att verka för gemenskap, kompetenshöjning och inspirationsspridning, att genomföra månadsträffar, att genomföra föreläsningar och workshops, att kartlägga fysiska och virtuella mötesplatser och hur de används, att kommunicera projektet utåt genom hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.

Aktiviteterna i projektet är: Projektledning, möten med styrgruppen, möten med referensgruppen, genomförande av lokalekonomisk analys (LEA), intervjuer med företagare och föreningar för att kartlägga behov och förankra projektet, marknadsföring av Hållnäs, skapande av en långsiktig marknadsföringsplan tillsammans med kommunen, uppstart av mindre idé- och arbetsgrupper, anordna föreläsningar, workshops och inspirationsevenemang, undersökning av intresse och förutsättningar för att bygga ett seniorboende för att frigöra bostäder till yngre och för att förbättra livskvalitén för äldre i Hållnäs.

Kontaktpersoner
Åsa Norling
070- 468 46 07Hemsida
Kommun
Tierp
Sidan uppdaterad 2021-01-22/KA