Internationell samverkan

Journalnummer
2017-1720
Projektägare
Leader Nedre Dalälven 3
Projekttid
2017-03-31 - 2024-06-30
Projektstatus
Pågående
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet har goda förutsättningar att lägga en bra grund för kommande genomförandeprojekt inom samarbetsåtgärden.
Beviljade stödmedel
993 903 kr
Total omslutning
1 405 743 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att tidigt i programperioden komma igång med samverkan med LAG i andra länder. Redan upparbetade kontakter från förra programperioden ska tas tillvara och nya kontakter ska skapas. Då samtliga länder inom EU har olika regelverk och hantering tidsmässigt behövs tid för att på ett strukturerat sätt underlätta framtagandet av genomförandeprojekt inom samarbetsåtgärden.

Målet med projektet är genererade genomförandeprojekt inom samarbetsåtgärden.

Aktiviteterna i projektet är: Projektledning. Förberedande resor för kontaktskapande av projektledaren. Workshops med lokala intressenter. Erfarenhetsutbyte för LAG, kansli och lokala intressenter i samband med studieresor till samverkanspartners.
Kontaktpersoner
Charlotta Heimersson
070-650 88 68
 

Kommuner
Hela området
Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA