Investeringsansökan Gysinge bryggeri AB

Journalnummer
2018-4157
Projektägare
Gysinge bryggeri AB
Projekttid
2018-11-16 - 2021-06-30
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Livskraftiga verksamheter
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer mycket väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet har goda förutsättningar att genom nystartat företag etablera sig i Gysinge och erbjuda lokalt producerat öl till lokala restauranger och pubar.
Använda stödmedel
199 674 kr
Total omslutning
362 903 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att etablera och utveckla ett lokalt bryggeri i Gysingeföratttillverkaochtillhandahålla hantverksmässig kvalitetsöli små volymer.

Målet med projektet är att genom investeringar iordningställa en bryggerilokal för ölbryggning samt att kunna leverera öl till närliggande restauranger och pubar.

Aktiviteterna i projektet är: inköp av bryggeriutrustning, övrig bryggeriutrustning, skyddsutrustning samt marknadsföring, marknadsundersökningar och även olika event; så som ölprovning, kurser i ölbryggning osv.
Kontaktpersoner
Lars Hellström
070-329 0036
 

Hemsida
Kommun
Sandviken
Sidan uppdaterad 2021-01-22/KA