Leder som leder

Journalnummer
2018-109
Projektägare
Hedemora, Husby och Garpenbergs församling
Projekttid
2018-01-11 - 2021-10-31
Projektstatus
Avslutat
Fond
Socialfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Socialfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet anses ha goda möjligheter att föra människor närmare sysselsättning, samtidigt som det bidrar till att stärka besöksnäringen. Projektet förväntas också leda till ökad kunskap om och förståelse för jämlikhet.
Använda stödmedel
565 150 kr
Total omslutning
884 318 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att få deltagarna att närma sig arbetsmarknaden genom det praktiska arbetet med att anlägga och rusta upp vandringsleder.

Målet med projektet är genomförda så kallade gröna aktiviteter innehållande skapande av rutiner, övningar i mindfulness, promenader och samtal, att genomföra röjsågsutbildningar med deltagarna, skapade praktikplatser åt deltagarna genom anläggande och upprustning av vandringsleder, samt sammanställning och redovisning av projektet och dess resultat.

Aktiviteterna i projektet är: Rekrytering av deltagare, grön aktivitet (införa rutiner, mindfulness, promenader och samtal), praktik (märka ut leder, anlägga spänger och broar samt att måla och markera upp leder), utbildning av deltagare (röjsågsutbildning) samt sammanställning och redovisning av projektet.
Kontaktpersoner
Lars Brandt​
076-940 70 71
 

Kommuner
Hedemora
Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA