Lista över beviljade projekt 2017-12-05

 
Hela området

Gnista för glöd - Inspiration och engagemang för ökad restaurering och hävd av älvängar Jnr. 2016-727 Läs mer >>
Förstudie för turistprojekt i Nedre Dalälvsområdet Jnr. 2016-4185 Läs mer >>
BUS i biosfären Jnr. 2016-3985 Läs mer >>
Ung i Nedre Dalälven Jnr. 2017-1719 Läs mer >>2-4 kommuner

 Adrenalin & Romantik
Tierp och Älvkarleby 
Jnr. 2016-6275  Läs mer >>
Framtidens fotbollsförening som landsbygdsutvecklare
Heby, Tierp och Älvkarleby
Jnr. 2016-8003  Läs mer >>Säters kommun

Projekt för konceptutveckling av TURiS i Säter
(ett icke spårbundet tåg)
Jnr. 2016-2173 Läs mer >>Hedemora kommun

Lokalekonomidag Hedemora - inspiration och nätverkande för lokal utveckling Jnr. 2016-2852 Läs mer >>
 

Avesta kommun

Åsbostugan omklädningsrum Jnr. 2016-3039 Läs mer >>
Satsning för att bygga en livskraftig förening - projektledare Jnr. 2016-2349 Läs mer >>
Utveckla och bredda ridverksamheten vid Isaksbo gård Jnr. 2016-6152 Läs mer >>Sala kommun

 Svartådalens friluftsområde Jnr. 2017-4575
Läs mer >>
Heby kommun

Svarthälls fäbod Jnr. 2016-2421 Läs mer >>
 

Tierps kommun

Dokumentärfilm om Vendelbygden Jnr. 2016-7822 Läs mer >>
Nygammal kanotled i Tämnarån Jnr. 2017-1393 Läs mer >>
Framtidsfabriken Jnr. 2017-2788 Läs mer >>
Från Köping till Kärna Jnr. 2017-4333 Läs mer >>Älvkarleby kommun

 

Gävle kommun

Förstudie Allaktivitetshus i Hedesunda Jnr: 2016-2158 Läs mer >>Sandvikens kommun

 
 
Sidan uppdaterad 2018-01-16/KA