Nygammal kanotled i Tämnarån - En paddelled förbi idylliska och historiska bruksmiljöer

Journalnummer
2017-1393
Projektägare
Upplandsstiftelsen
Projekttid
2017-03-21 - 2021-06-15
Projektstatus
Avslutat
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet förväntas leda till ökad attraktionskraft för bygden och en positiv utveckling av besöksnäring och friluftsliv. Projektet har goda förutsättningar att bidra till både nya och bevarade försörjningsmöjligheter samt ett ökat entreprenörskap.
Använda stödmedel
829 858 kr
Total omslutning
1 262 898 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att ge möjlighet till utveckling av besöksnäring och friluftsliv, att öka antalet turister och att ge lokalbefolkningen en ny plats för rekreation och friluftsliv. Genom den färdigställda kanotleden ska en tydlig infrastruktur för aktiviteter och besöksnäring skapas, där nya och befintliga företagare i området kan erbjuda mat, boende, kajakuthyrning, andra tjänster och övrig service. Kanotleden ska locka besökare att stanna längre och även upptäcka befintliga kvaliteter, t.ex. de historiska bruksmiljöerna längs leden. 

Målet med projektet är en iordningsställd kanotled i Tämnarån och rastplatser i anslutning till leden. En folder om kanotleden samt genomförd ambassadörsutbildning och invigning.   

Aktiviteterna i projektet är: Bilda en styrgrupp och anställa projektledare; fysiska åtgärder för att iordningsställa kanotleden, inköp och uppsättning/iläggning av skyltar, bord, flytbryggor, dass, vindskydd, eldstad och vedförråd samt marknadsföring och spridning av resultatet genom folder, ambassadörsutbildning och invigning.
Kontaktpersoner
Emelie Runfeldt
073-681 68 51Kommun
Tierp
Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA