Leader Nedre Dalälven

Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna, Västmanland, Uppsala och Gävleborg och omfattar de sju kommunerna Säter, Hedemora Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby samt socknarna Österfärnebo i Sandvikens kommun och Hedesunda i Gävle kommun. Totalt har området 116 031 invånare med en befolkningstäthet på 13,3 personer per km2.

Genom området rinner Dalälven, som berör alla nio kommuner. Älven är det som främst sammanlänkar området. Nedre Dalälvsområdet utgör på grund av att älven sträcker sig i öst-västlig riktning, topografiska, andra landskaps- och naturmässiga faktorer, samt klimatiska, den naturliga Norrlandsgränsen (Limes Norrlandicus). Särskilt utmärkande är de höga natur- och kulturvärdena. År 2011 erhöll området av UNESCO utmärkelsen Biosfärområde, efter nominering av Regeringen och ett omfattande förarbete främst finansierat genom Leader Nedre Dalälven. Stora delar av området är avsatta som naturreservat och Natura 2000. En central del utgörs av Färnebofjärdens nationalpark.

Det är med denna utgångspunkt Leader Nedre Dalälven planerar sin inriktning kommande programperiod. Våra insatsområden och övergripande mål är
1)         Ett attraktivt område
2)         Hållbara jobb
3)         Livskraftiga verksamheter

I varierande grad är de tre insatsområdena tillämpliga i de tre fonder strategin omfattar; landsbygdsfonden, regionalfonden och sociala fonden.

Dessa insatsområden är de som i vårt område tros leda till inflyttning, minskad utflyttning, nya företag och därmed försörjningsmöjligheter. Alla projekt måste inte direkt skapa arbeten. Det gäller bl.a. ungdomsprojekt som ändå är av avgörande betydelse för ett attraktivt område. Vidare förstudier som i senare i huvudprojekt förväntas skapa nya försörjningsmöjligheter.

 
Sidan uppdaterad 2015-12-10/KA