Paraplyprojekt Klimat och Miljö

- Stöttar lokal samverkan kring klimat, miljö och energi

Genom vårt paraplyprojekt ”Klimat och Miljö” har ni möjlighet att söka stöd till mindre aktiviteter med budget upp till 30 000 kronor.

Ansökningen är förenklad jämfört med fullstora leaderprojekt.

Syftet med paraplyprojektet "Klimat och Miljö" är att bidra till hållbar utveckling, miljövänliga satsningar och gemensamma lösningar på lokal nivå.

Exempel på vad ni kan söka projektmedel för:
- Workshops eller seminarier kring exempelvis hållbara avloppsanlägningar eller återbruk av kläder
- Bygdegemensam biodling eller solelsproduktion
- Arrangera studiebesök, kurser eller föreläsningar
- Utveckla cirkulär ekonomi

Naturligtvis kan ni även komma med helt egna idéer.

Ansökan skickas med e-post till leaderkontoret.
Ansökan

Information och villkor för att kunna söka stöd i paraplyprojektet
- Stöd kan sökas för utgifter om maximalt 30 000 kronor.
- Ett delprojekt får inte innehålla några kostnader för lön, större investeringar eller några intäkter.
- Projekten kan inte innehålla någon medfinansiering.
- Projektgruppen och deltagare arbetar ideellt.
- Delprojekten ska innehålla samverkan och komma många till nytta. Stöd kan alltså inte sökas för projekt som endast gynnar den egna organisationen/företaget.
- Värdet av den ideella tiden ska motsvara minst halva det sökta stödet
(ideell tid värderas till 220 kr/h för personer från 16 år och till 50 kr/h för personer mellan 13 och 15 år).
Den ideella tiden redovisas i blanketten Redovisning av ideell tid och skickas till leaderkontoret när delprojektet redovisas.


Har du frågor? Kontakta projektledare
Elias Regelin
Telefon: 0291- 213 15
E-post: elias@nedredalalven.se
Sidan uppdaterad 2020-04-09/KA