Paraplyprojekt Lokal mat

- Stöttar insatser för att öka produktion och konsumtion av lokal mat och dryck i Nedre Dalälven

Genom vårt paraplyprojekt ”Lokal mat” har ni möjlighet att söka stöd till mindre aktiviteter med budget upp till 30 000 kronor.

Ansökningen är förenklad jämfört med fullstora leaderprojekt.

Syftet med paraplyprojektet "Lokal mat" är att stötta olika mindre insatser för att öka produktion och konsumtion av lokal mat och dryck. 

Exempel på vad ni kan söka projektmedel för:
- Studieresa
- Föreläsning
- Matmarknad
- Informationskampanj
- Kurs

Naturligtvis kan ni även komma med helt egna idéer.

Ansökan skickas med e-post till leaderkontoret.
Ansökan

Information och villkor för att kunna söka stöd i paraplyprojektet
- Stöd kan sökas för utgifter om maximalt 30 000 kronor.
- Ett delprojekt får inte innehålla några kostnader för lön, större investeringar eller några intäkter.
- Projekten kan inte innehålla någon medfinansiering.
- Projektgruppen och deltagare arbetar ideellt.
- Delprojekten ska innehålla samverkan och komma många till nytta. Stöd kan alltså inte sökas för projekt som endast gynnar den egna organisationen/företaget.
- Värdet av den ideella tiden ska motsvara minst halva det sökta stödet
(ideell tid värderas till 220 kr/h för personer från 16 år och till 50 kr/h för personer mellan 13 och 15 år).
Den ideella tiden redovisas i blanketten Redovisning av ideell tid och skickas till leaderkontoret när delprojektet redovisas.


Har du frågor? Kontakta projektledare
Pia Rydberg Wallner
Telefon: 076-104 59 31
E-post: pia@nedredalalven.se
Sidan uppdaterad 2022-09-12/KA