Paraplyprojekt småortsutveckling 3.0
- Stöttar lokal samverkan som förväntas öka engagemang och framtidstro i en bygd. 

Genom vårt paraplyprojekt Småortsutveckling 3.0 har ni möjlighet att söka stöd till mindre aktiviteter med budget upp till 30 000 kr.

Ansökan är förenklad jämfört med fullstora leaderprojekt.

Syftet med paraplyprojktet "Småortsutveckling 3.0" är att underlätta för lokala
grupper, föreningar och organisationer att tillsammans genomföra aktiviteter för att
därigenom skapa bättre förutsättningar och öka engagemanget i den egna orten.

Exempel på vad ni kan söka projektmedel för:
-Utveckling av mötesplatser
-Upprustning av en badplats
-Ett bygdearrangemang
-En framtidsverkstad
-En föreläsningskväll
-En förstudie för ett kommande projekt

Ni kan naturligtvis även komma med helt egna idéer.

Ansökan skickas med e-post till leaderkontoret.
 Ansökan


Information och villkor för att kunna söka stöd i Paraplyprojektet.
-Stöd kan sökas för utgifter om maximalt 30 000 kronor.
-En delaktivitet får inte innehålla några kostnader för lön, större investeringar som överstiger 22 000 exklusive moms eller några intäkter.
-Delaktiviteten får inte innehålla någon medfinansiering.
-Projektledare och deltagare arbetar ideellt.
-Delaktiviteten ska innehålla samverkan och komma många till nytta. Stöd kan alltså inte sökas för projekt som endast gynnar den egna organisationen/företaget.
-Värdet av den ideella tiden ska motsvara minst halva det sökta stödet.
(Ideell tid värderas till 220 kr/h för personer från 16 år och till 50 kr/h för personer mellan 13 och 15 år.

Den ideella tiden redovisas i blanketten  Redovisning av ideell tid och skickas till leaderkontoret när delaktiviteten redovisas.

Har du frågor? Kontakta projektledare
Lina Olsson-Björk
Telefon: 076- 115 78 34
E-post:
 lina@nedredalalven.se