Paraplyprojekt - klimat och miljö

Journalnummer
2020-1096
Projektägare
Leader Nedre Dalälven 3
Projekttid
2020-03-11-2023-03-31
Projektstatus
Pågående
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Hållbara jobb
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Hållbara jobb. Projektet ger möjlighet till ökad kunskap och innovationer i hållbarhetsfrågor lokalt. Projektet kan även bidra till att öka intresse och kunskap om de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
Beviljade stödmedel
399 954 kr
Total omslutning
 534 954 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att bidra till hållbar utveckling, miljömässiga satsningar och gemensamma lösningar på den lokala nivån. Detta ska ske genom att underlätta för lokala grupper, föreningar, företag och organisationer att tillsammans genomföra aktiviteter för att därigenom skapa bättre förutsättningar och öka engagemanget för klimat och miljöinsatser i området.

Målet med projektet är att minst 9 fristående aktiviteter med syfte att bidra till hållbar utveckling ska ha genomförts vid projektets slut.

Aktiviteterna i projektet är projektledning med uppsökande verksamhet och informationsspridning samt minst 9 externa aktiviteter.
Kontaktpersoner
Elias Regelin
0291-213 15
 

Kommuner
Hela området
Sidan uppdaterad 2020-09-04/KA