Särskilda krav på informationsinsatser i olika fonder


 Landsbygdsfonden
För leaderprojekt i Leader Nedre Dalälven 3, finansierade av landsbygdsfonden räcker det att använda leaderlogotypen för området, med emblemet för Landsbygdsfonden. Observera att lägsta tillåtna höjden på EU:s emblem är 1 cm. Ladda ned logotypen för projekt finansierade av landsbygdsfonden här.

Vid stöd från landsbygdsfonden ska det finnas en kort beskrivning av projektet på stödmottagarens webbplats och information om att det medfinansieras av landsbygdsfonden. Webbplatsen ska också länka till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Om du tar fram information i bokform ska logotypen sitta på titelsidan. En bok har vanligtvis en titelsida, vilket är sida nummer två eller tre i boken där titel, författare och annan information brukar stå. Om boken inte har en titelsida placerar du logotypen på framsidan.

Investeringar i byggverksamhet eller infrastruktur som ligger över 500 000 euro i stöd kräver en särskild utformning av informationen.
 
Regional- och socialfonden
Logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats. Om andra logotyper förekommer ska EU-logotypen vara av minst samma storlek som den största av dessa logotyper i höjd eller bredd.

För leaderprojekt i Leader Nedre Dalälven 3, finansierade av Regional- och Socialfonden ska leaderlgotypen för området användas, med emblemet för aktuell fond.
Ladda ned logotypen för projekt finansierade av Regionalfonden här. Ladda ned logotypen för projekt finansierade av Socialfonden här.

Observera att förutom leaderlogotyp med aktuell fond ska EU-logotypen för aktuell fond finnas med separat av minst samma storlek till höjd eller bredd som övriga logotyper. Ladda ned EU-logotyp för Regionalfonden här. Ladda ned EU-logotyp för Socialfonden här.

Stödmottagaren ska se till att de som medverkar i projektet har fått information om EU-stödet samt att alla handlingar som rör genomförandet av projektet och är avsett för allmänheten eller deltagarna innehåller en uppgift om att projektet fått stöd från Europeiska unionen.

Är hela webbplatsen från grunden byggd med stöd från regionalfonden ska EU-logotypen synas direkt på skärmen utan att användaren behöver skrolla neråt på sidan. Kravet gäller för vanliga dataskärmar. EU-logotypen ska visas i färg.

Skyltar i socialfondsprojekt
Under genomförandet av socialfondsprojekt ska du sätta upp en skylt, affisch eller liknande i minst A3-format på de platser där projektet bedrivs, oavsett projektets storlek och vad det avser. Skylten ska sättas upp på en plats som är synlig för allmänheten. Den ska innehålla information om projektet och att stödet kommer från EU.

Sidan uppdaterad 2017-05-31/KA