Särskilda krav på informationsinsatser i olika fonder

 
 Landsbygdsfonden
För leaderprojekt i Leader Nedre Dalälven 3, finansierade av landsbygdsfonden räcker det att använda leaderlogotypen för området, med emblemet för Landsbygdsfonden. Observera att lägsta tillåtna höjden på EU:s emblem är 1 cm. Ladda ned logotypen för projekt finansierade av landsbygdsfonden här.

Vid stöd från landsbygdsfonden ska det finnas en kort beskrivning av projektet på stödmottagarens webbplats och information om att det medfinansieras av landsbygdsfonden. Webbplatsen ska också länka till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling. För att underlätta för projektstödsenheten, är det bra om stödmottagaren anger i ansökan om utbetalning vilken webbsida information och logotyp finns på.

På plattformar som inte innehåller information om stödmottagarens verksamhet behöver inte information om stödet eller logotyper finnas med. Produkt- och marknadsföringsplattformar som någon annan än stödmottagaren kontrollerar och där stödmottagarens produkter presenteras behöver inte ha med logotyper. Exempel på sådana plattformar är turistdestinationers marknadsföringssidor eller andra produktförmedlingssidor. Ett annat exempel är redaktionell text.

Observera – detta gäller inte om stödmottagaren betalar för en plats. Då jämställs det med en informations- och kommunikationsåtgärd enligt Grundläggande informationskrav ovan och logotypen ska finnas med.

Om du tar fram information i bokform ska logotypen sitta på titelsidan. En bok har vanligtvis en titelsida, vilket är sida nummer två eller tre i boken där titel, författare och annan information brukar stå. Om boken inte har en titelsida placerar du logotypen på framsidan.

Om stödet i ett projekt överstiger 477 625 kronor och det finns en platsbunden investering eller det finns en lämplig plats att sätta upp skylten på ska sökande sätta upp en skylt. Skylten ska visa EU-logotypen med hänvisning till Landsbygdsfonden som har finansierat investeringen och Leader-logotypen.

Om stödmottagaren genom projektet sätter upp vägskyltar behöver ingen EU-logotyp finnas med. Vägskylten är varken en investering eller en informationsinsats om projektets innehåll.
 
Regional- och socialfonden
Logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats. Om andra logotyper förekommer ska EU-logotypen vara av minst samma storlek som den största av dessa logotyper i höjd eller bredd.

För leaderprojekt i Leader Nedre Dalälven 3, finansierade av Regional- och Socialfonden ska leaderlgotypen för området användas, med emblemet för aktuell fond.
Ladda ned logotypen för projekt finansierade av Regionalfonden här. Ladda ned logotypen för projekt finansierade av Socialfonden här.

Observera att förutom leaderlogotyp med aktuell fond ska EU-logotypen för aktuell fond finnas med separat av minst samma storlek till höjd eller bredd som övriga logotyper. Ladda ned EU-logotyp för Regionalfonden här. Ladda ned EU-logotyp för Socialfonden här.

Stödmottagaren ska se till att de som medverkar i projektet har fått information om EU-stödet samt att alla handlingar som rör genomförandet av projektet och är avsett för allmänheten eller deltagarna innehåller en uppgift om att projektet fått stöd från Europeiska unionen.

Har stödmottagaren en webbplats med information om sin verksamhet ska någon av webbplatsens sidor innehålla en beskrivning av projektet samt EU-logotypen. EU-logotypen ska då synas överst och direkt på skärmen utan att användaren behöver skrolla neråt på sidan. Kravet gäller för vanliga dataskärmar. EUlogotypen ska alltid visas i färg på webbplatser. För att underlätta för projektstödsenheten, är det bra om stödmottagaren anger i ansökan om utbetalning vilken webbsida information och logotyp finns på.

Produkt- och marknadsföringsplattformar som någon annan än stödmottagaren kontrollerar och där stödmottagarens produkter presenteras behöver inte ha med logotyper. Exempel på sådana plattformar är turistdestinationers marknadsföringssidor eller andra produktförmedlingssidor. Ett annat exempel är redaktionell text.

Observera – detta gäller inte om stödmottagaren betalar för en plats. Då jämställs det med en informations- och kommunikationsåtgärd enligt Grundläggande informationskrav ovan och logotypen ska finnas med.

Skyltar i regional- och socialfondsprojekt
Under genomförandet av projekt i social- och regionalfonden ska du sätta upp en skylt, affisch eller liknande i minst A3-format på de platser där projektet bedrivs, oavsett projektets storlek och vad det avser. Skylten ska sättas upp på en plats som är synlig för allmänheten. Den ska innehålla information om projektet och att stödet kommer från EU.

Sidan uppdaterad 2018-01-10/KA