Delaktiviteter "Småortsutveckling 2.0"


​Renovering av bangolfbana, Vansjö
Vansjö Friluftsbads- och intresseförening

Renovering av befintliga bangolfbanor. De över 20 år gamla banorna nyttjas gratis av allmänheten och är i stort behov av renovering.  

Kommun: Heby
Projekttid: maj 2021 - maj 2022
Beviljat stöd: 26 044 kr
Värde ideellt arbete: 31 680 kr

Tärnsjö IF:s lekplats
Tärnsjö IF

Skapa en lekplats anpassad för barn i olika åldrar för att göra Furuvallen till en plats där alla ska kunna umgås och träffas oavsett ålder.

Kommun: Heby
Projekttid: oktober 2020 - augusti 2021  
Beviljat stöd: 24 657 kr
Värde ideellt arbete: 76 960 kr

Digitala vandringar
Stiftelsen Leufsta

Sätta upp 15 nyinspelade QR-koder runt om i Lövstabruk. Genom dessa kan besökare lära sig mer om Lövstabruks historia och sevärdheter.

Kommun: Tierp
Projekttid: januari - augusti 2021
Beviljat stöd: 21 990 kr
Värde ideellt arbete: 11 000 kr

Dataprojektor i Bygdegården
Bjurvalla Bygdegårdsförening

Uppgradering av utrustningen i Bygdegården med en dataprojektor för att utöka användningsområdet för medlemmar och boende i bygden.  

Kommun: Heby
Projekttid: maj - augusti 2021
Beviljat stöd: 23 500 kr
Värde ideellt arbete: 7 590 kr


Barn- och ungdomsrum
Arkhyttans bystuga

Rusta upp ett befintligt rum för främst barn och ungdomar. En mötesplats för lek, pyssel, sång, musik, film och avkoppling.

Kommun: Säter
Projekttid: maj - augusti 2021
Beviljat stöd: 25 108 kr
Värde ideellt arbete: 38 830 kr


Allsång i Karlholmsbruk
Kultur- och guidegruppen i Karlholm

Allsång med kringaktiviteter i Hällskärsparken under sommaren 2021


Kommun: Tierp
Projekttid: juni-september 2021
Beviljat stöd: 24 900 kr
Värde ideellt arbete: 14 520 kr

Utebio i Östervåla
Östervåla Byggnadsförening UPA

Anordna utebio för allmänheten, en gratis upplevelse för alla som vill titta.

Kommun: Heby
Projekttid: juni- september 2021
Beviljat stöd: 28 413 kr
Värde ideellt arbete: 15 290 kr

Strategi och verksamhetsutveckling i Svartådalen
Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening

Skicka ut LEA till alla hushåll i bygden för kännedom och för att öka engagemanget för bygdens egna utvecklingsfrågor.

Kommun: Sala
Projekktid: november 21 - januari 22
Beviljat stöd: 9 200 kr
Värde ideellt arbete: 12 320 kr

Utomhusfilmvisning i Ransta
Ransta nästa Bygdegårdsförening

Filmvisning i ett ridhus för allmänheten, en gratis upplevelse för alla som vill titta. 


Kommun: Sala
Projekttid: november- december 2021
Beviljat stöd: 23 250 kr
Värde ideellt arbete: 13 200 kr

Verksamhetsanpassa bygdegården
Vansjö bygdegårdsförening                                    

Verksamhetsanpassa bygdegården utifrån brukares önskemål.                                                           

Kommun:Heby                                                                     
Projekttid: April- september 2022                                      
Beviljat stöd: 26 751  kr                                                        
Värde ideellt arbete: 22 000 kr                                           

Skyltar om Örbyhus historia
Utveckla ÖTV      

Ta fram och sätta upp skyltar med information om lokala historiskt värdefulla platser i Örbyhus                                                       
Kommun: Tierp
Projekktid:Mars- december 2022
Beviljat stöd: 27 500 kr
Värde ideellt arbete: 15 400kr

Raketfritt Valborg
Föreningen VI i Gysinge

Valborgsfirande med nytt koncept, eldshow istället för fyverkerier.


Kommun: Sandviken
Projekttid: mars- maj 2022
Beviljat stöd: 29 367 kr
Värde ideellt arbete: 29 040 kr
Sidan uppdaterad 2021-06-16/KA