Delaktiviteter "Småortsutveckling 3.0"

 

​Taxi Skutten
CP-Counterforce Produktion

Erbjuda gratis transport till och från festivalen, detta för att minska på bilåkande samt se till att besökare kommer hem säkert.  

Kommun: Säter
Projekttid: Juni - augusti 2022
Beviljat stöd: 29 601,60 kr
Värde ideellt arbete:17 600 kr