Strategi Leader Nedre Dalälven 3

Jordbruksverket beslutade den 20 januari 2016 att godkänna strategi, LAG och området Leader Nedre Dalälven 3. Verksamheten fortlöper inom ramen för den lokala utvecklingsstrategin.

Ändringar i strategin beslutades vid LAG-möte den 23 maj 2017 och är godkända av Jordbruksverket. Ver. 2 av strategin gäller fr.o.m. den 12 juli 2017.

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har i april 2016 fastställt en maxbeloppsgräns för leaderstöd till 300 000 kr per år i max tre år för lokala projekt inom en kommun.


Leader Nedre Dalälvens strategi med bilagor
 
Sammanfattande version av lokal utvecklingsstrategi för Leader Nedre Dalälven 3, ver. 2

Lokal utvecklingsstrategi Leader Nedre Dalälven 3 med bilaga 1-3, ver. 2

Bilaga 4 Partnerskap och förening
Bilaga 5 Den tredje industriella revolutionen
Bilaga 6.1 ver. 2 Urvalskriterier och bedömningsgrunder Insatsområde 1 Landsbygdsfonden
Bilaga 6.2 ver. 2 Urvalskriterier och bedömningsgrunder Insatsområde 1 Regionalfonden
Bilaga 6.3 ver. 2 Urvalskriterier och bedömningsgrunder Insatsområde 1 Socialfonden
Bilaga 6.4 ver. 2 Urvalskriterier och bedömningsgrunder Insatsområde 2 Landsbygdsfonden
Bilaga 6.5 ver. 2 Urvalskriterier och bedömningsgrunder Insatsområde 2 Regionalfonden
Bilaga 6.6 ver. 2 Urvalskriterier och bedömningsgrunder Insatsområde 2 Socialfonden
Bilaga 6.7 ver. 2 Urvalskriterier och bedömningsgrunder Insatsområde 3 Landsbygdsfonden
Bilaga 6.8 ver. 2 Urvalskriterier och bedömningsgrunder Insatsområde 3 Regionalfonden
Bilaga 6.9 ver. 2 Urvalskriterier och bedömningsgrunder Insatsområde 3 Socialfonden
Bilaga 7 Mål, indikatorer och målvärden horisontella mål
Bilaga 8 Kommunikationsplan
Bilaga 9 Tidplan uppföljning
Bilaga 10 Definitioner av indikatorer


 
Sidan uppdaterad 2017-07-13/KA