Lokal utvecklingsstrategi 2023 - 2027

Nu är vår lokala utvecklingsstrategi för nästkommande programperiod inskickad till Jordbruksverket för granskning och beslut om godkännande och prioritering under våren 2022.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i processen!

 


  Leader Nedre Dalälvens lokala utvecklingsstrategi 2023 - 2027

 Sidan uppdaterad 2021-10-15/KA