Ung i Nedre Dalälven avslutas

Projektet Ung i Nedre Dalälven har pågått sedan hösten 2017 och är nu under avslutande. Det finns inte längre några särskilda medel för unga att söka.

Ung i Nedre Dalälven har varit framgångsrikt och 33 projektgrupper har planerat och genomfört fantastiska evenemang och aktiviteter! Läs mer om aktiviteterna här! Projektet har också varit med och genomfört två Ungagemang - nationella träffar för engagerade landsbygdsbor. 

Projektet ska utvärderas och vi hoppas att lärdomarna från Ung i Nedre Dalälven ska hjälpa oss att ytterligare förbättra vårt arbete med och inkludering av unga!

Har du några frågor? Kontakta leaderkontoret
info@nedredalalven.se
Tel. 0291-211 80

Ung i Nedre Dalälven finns också på sociala medier

Sofia Ung NedreDalälven på Facebook
 Ung i Nedre Dalälvens Facebooksida
 Instagram unginedredalalven

Sidan uppdaterad 2020-08-27/KA