Ung i Nedre Dalälven avslutas

Projektet Ung i Nedre Dalälven har pågått sedan hösten 2017 och kommer att avslutas under våren. Det kommer därför inte längre finnas några särskilda medel för unga att söka. Men kanske passar er idé in på vårt paraplyprojekt

Ung i Nedre Dalälven har varit framgångsrikt och 33 projektgrupper har planerat och genomfört fantastiska evenemang och aktiviteter! Läs mer om aktiviteterna här! Projektet har också varit med och genomfört två Ungagemang - nationella träffar för engagerade landsbygdsbor. 

Just nu genomförs de sista projekten som blev godkända under november. Därefter ska projektet utvärderas. Vi hoppas att lärdomarna från Ung i Nedre Dalälven ska hjälpa oss att ytterligare förbättra vårt arbete med och inkludering av unga!

Har du några frågor? Kontakta leaderkontoret
info@nedredalalven.se
Tel. 0291-211 80

Ung i Nedre Dalälven finns också på sociala medier

Sofia Ung NedreDalälven på Facebook
 Ung i Nedre Dalälvens Facebooksida
 Instagram unginedredalalven

Sidan uppdaterad 2020-04-06/SC